Vestby Naturbarnehage
1362127 sidevisninger  
 
Tel: 48080855  eller 90201753   Hovedadministrasjon: Kroerveien 300, 1540  Vestby 
   
 
Forsiden
LESTEBERG
SUNDBYTOPPEN
SON
JOHNSRUDHUSET
Aktuell informasjon
Omtaler i media
Ledige stillinger
Søke plass hos oss
Administrasjonen
Dokumentmappe
Bildegalleri
 
 
Svømmeopplæring for 4, 5 og 6 åringene - 2019 ( 08/04/2019 )

Vi er nå igang med svømmeopplæringen for alle våre 4, 5 og 6 åringer. 

Vi er unike i Vestby kommune med hensyn til denne svømmeopplæringen som over 100 barn (i 2019) får hos oss.  Det er livreddende kunnskap vi driver undervisning i, og hvert år har flere av barna knekt svømmekoden i løpet av kurset. 

Dette er et opplegg vi er stolte av å tilby, og det vil gjennomføres over 670 svømmetimer denne våren!


Smittevern i barnehagen ( 08/04/2019 )

Vi følger våre prosedyrer for smittevern hos oss,og det innebærer også tiltak for de som leverer og henter barn:  håndvask før og etter barnehage. Vi følger opp gjennom dagen i barnehagen. 

Folkehelsen har info om forebygging av smitte:

Smitteforebygging Endringer i betalingssatser 2019 ( 03/01/2019 )

Fra 1.januar 2019 blir maksprisen på en barnehageplass 2 990 kroner pr måned. Regjeringen foreslår at maksimalprisen settes til 3 040 kroner pr måned fra 1.august 2019.

Regjeringen har gjort barnehageplassen billigere for familier med lav inntekt og innført en bedre sosial profil på foreldrebetalingen. Gjennom en inntekts differensiert foreldrebetaling får flere mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass.

Vestby Naturbarnehage følger regjeringens maksimalpris, og fra 1.januar 2019 vil da en full plass med ny makspris og mat være på totalt 3 290 kroner.

Kostpengene er på 300 kroner.

 


Svømmeopplæring 2018 ( 15/05/2018 )

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har tildelt Vestby Naturbarnehage midler til svømmeopplæring  for 4, 5 og 6 åringene! Hurra! Svømmeopplæringen vil foregå i mai og juni.

Det er flere barn som har "knekt koden" og lært å svømme på tidligere avholdte svømmekurs. Målet med kurset er å bli trygg over og under vann, med svømmeopplæring i tillegg. Vi gleder oss over  at flere av våre barnehagebarn antagelig lærer å svømme på dette kurset. Dette er livreddende opplæring!


Redusert foreldrebetaling? ( 27/06/2017 )
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Skal du søke om redusert oppholdsbetaling i barnehagen? Da må du gå inn på Vestby Kommune sine hjemmesider. Der ligger det et skjema som må fylles ut, og informasjon om hva du må legge ved av dokumentasjon.

Innteksgradert foreldrebetaling Vestby 

 Bor du i annen kommune enn Vestby? Da må du søke til den kommunen du er folkeregistrert.


Vestby Kommune informerer ( 19/05/2017 )
edf40wrjww2utHPContent:FullText

På kommunens hjemmeside ligger det endel informasjon rundt barnehager. 

Her er link til informasjonen:

Barnehage info fra Vestby kommune 


( 15/05/2017 )
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Vi har også i 2017 fått midler til svømmeopplæring for 4, 5 og 6 åringene. All opplæringen vil forgå før sommeren.

Dette kommer i tillegg til tilbudet for alle familiene i våre barnehager om svømmetilbud på Catosenteret på lørdager vår og høst. Dette har vært et tilbud i over 10 år.


( 28/11/2016 )
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Under her finner du linken til siden med mye god informasjon: 

Null Mobbing


( 11/11/2016 )
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Svømming for alle barn med familier

Det er svømming på Cato senteret i Son på lørdager, 13 uker vår og høst. Er dette noe du kan tenke deg at ditt barn, og andre søsken, kan ha glede av? Da kan du melde din interesse til Bjørg på telefon 9020 1753 eller på mail be-strom@online.no.

Velkommen

 


( 15/05/2017 )
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Tanken bak driften har vært, og er, at barn skal få oppleve den flotte naturen i alle årstider igjennom lek og læring. De får også ekte gårdsopplevelser, være med på stell av dyr og dyrking av grønnsaker.

I vårt arbeid med barn har vi valgt å bruke naturen som læringsarena. Vi mener at opplevelser som sanses i et naturlig miljø (såkalte autentiske opplevelser) er unike og har en større læringseffekt enn teoretisk lærdom. Erfaringene man gjør seg direkte er overførbare til andre situasjoner. I naturen kan alle mestre noe ut i fra sine forutsetninger, fordi naturen byr på så mange forskjellige utfordringer uansett alder, ferdighets- og utviklingsnivå.

 Vi legger vekt på at uteliv er helsefremmende og trivselskapende både for barn og voksne. Målsetningen vår er at barna her hos oss skal få et positivt forhold til naturen, og det og ferdes i den. Vi ønsker at barna skal kunne mestre å være ute under forskjellige værforhold, men selvfølgelig ikke på bekostning av hensyn til helse og sikkerhet.

Ute i naturen følger vi aktivt med på hvilke endringer som skjer gjennom året. Vi observerer dyre- og planteliv,sanker bær, sopp og materiell til formingsbruk. Vi lærer barna om bålvett, og om hvordan ferdes i naturen på en miljøvennlig måte. Fagområdene flettes inn i utelivet og i den pedagogiske hverdagen.