• Styrerne i Vestby Naturbarnehage

  30/08/2023

  Lesteberg:         Alice Pilvik tlf. 48 08 08 60,

                            mail: barnehage@lesteberg-gard.no 

  Sundbytoppen:   Eline Svedjan

                                tlf. 48 08 08 70 

                               mail: sundytoppen@gmail.com

  Son:                    Ida Kulo tlf. 48 08 08 50,

                               mail: sonnatbh@online.no

   Johnsrudhuset:   Eline Svedjan

                                tlf. 48 08 08 70

                            mail: sundytoppen@gmail.com

 • Hvem sitter i administrasjonen?

  30/08/2023

  I hver barnehage er det en styrer som har det administrative, økonomiske og pedagogiske ansvaret.

  Fellesadministrasjonen har kontor på Lesteberg gård, og forsøker å "serve" samtlige barnehager etter beste evne.  Den består av:

   

  Heidi Skuterud, administrativ leder,

  tlf: 48 08 08 55, mail: kontor@lesteberg-gard.no

   

  Bjørg Tveit Strøm, eier,

  tlf: 9020 1753, mail: be-strom@online.no

   

  Eivind Strøm, teknisk ansvarlig,

  tlf: 9065 0716, mail: eivind@lesteberg-gard.no

   

 • Lesteberg Gårds hjemmeside

  29/10/2019

  Lesteberg Gård har egen webside. Her er det informasjon om flisfyring, flishogging, snøbrøyting, strøing, båtlagring og landbruksproduksjonen ved gården.

  Adressen for hjemmesiden er Lesteberg gård