• Styrerne i Vestby Naturbarnehage

  05/02/2020

  Lesteberg:         Kristin Bråthen Alvim tlf. 48 08 08 60,

                            mail: barnehage@lesteberg-gard.no 

  Sundbytoppen:  Bjørg Tveit Strøm tlf. 90 20 17 53

                              mail: sundytoppen@gmail.com

  Son:                  Siri Grafsrønningen tlf. 48 08 08 50,

                               mail: sonnatbh@online.no

   Johnsrudhuset: Bjørg Tveit Strøm tlf. 90 20 17 53

                             mail: sundytoppen@gmail.com

 • Hvem sitter i administrasjonen?

  05/02/2020

  I hver barnehage er det en styrer som har det administrative, økonomiske og pedagogiske ansvaret.

  Fellesadministrasjonen har kontor på Lesteberg, og forsøker å "serve" samtlige barnehager etter beste evne.  Den består av:

   

  Heidi Skuterud, administrativ leder,

  tlf: 48 08 08 55, mail: kontor@lesteberg-gard.no

   

  Bjørg Tveit Strøm, eier,

  tlf: 9020 1753, mail: be-strom@online.no

   

   Eivind Strøm, teknisk ansvarlig og økonomiassisterende,

  tlf: 9065 0716, mail: eivind@lesteberg-gard.no

   

 • Lesteberg Gårds hjemmeside

  29/10/2019

  Lesteberg Gård har egen webside. Her er det informasjon om flisfyring, flishogging, snøbrøyting, strøing, båtlagring og landbruksproduksjonen ved gården.

  Adressen for hjemmesiden er Lesteberg gård