• 12/05/2021

  Vestby Naturbarnehage er med på samordnet opptak i kommunen. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars, men det kan søkes om plass hele åretLink til elektronisk søknadsskjema i Vestby kommune: 

  Søke plass her

  Det må i søknaden presiseres hvilken barnehage og hva slags plasstilbud som prioriteres!
  • Det fylles ut ett søknadsskjema for hvert barn.
  • Alle barn uten barnehageplass må søke på nytt hvert barnehageår.

  Vestby Naturbarnehage har disse barnehagene i Vestby kommune:
  Vestby Naturbarnehage avd. Lesteberg
  Vestby Naturbarnehage avd. Son
  Vestby Naturbarnehage avd. Sundbytoppen
  Vestby Naturbarnehage avd. Johnsrudhuset


  For å få plass i Kroerbarnehagen DA må det søkes til Ås kommune