• Bjørkekollen barnehage

  15/01/2024

   

  Velkommen til Bjørkekollen barnehage - en barnehage med naturprofil

   

  Vi er en liten barnehage med beliggenhet i Son, i Vestby kommune. Vi har totalt 48 barnehageplasser fordelt på tre avdelinger, pr. februar 2024 går det 34 barn i barnehagen.

   

  I vår barnehage bruker vi barnehagens uteområde og nærmiljøet som lekearena. Skogen er en del av vårt nærmiljø der barna får utfordret seg ut fra deres egne fysiske forutsetninger. Årstidene gir endringer i naturen noe som bidrar til varierte lekemiljøer. Lek er barns primære arena for å utrykke seg selv og har en sentral plass i barnehagen vår. Leken gir glede, er lystbetont og gir mestringsfølelse og selvtillit, og det er derfor viktig at lekens egenverdi anerkjennes og blir gitt tid og rom til i barnehagen. De ansatte skal være gode rollemodeller og vise varme og omsorg. De skal være tilstedeværende i barnas lek, både som deltakere, veiledere og tilretteleggere.

   

  Vi ønsker å opparbeide naturglede, stimulere nysgjerrighet og bidra til motorisk utvikling hos barn. Dette gjør vi ved å sørge for ukentlige turer, lek og aktiviteter i naturen. Barnas frihet og selvstendighet i samspill med naturen vektlegges hos oss. Noe av det fineste med å være i naturen, er at den er tilpasset hvert enkelt barn og modningsnivå, og den har uendelige utforskningsmuligheter.

   

  Gjennom forskjellige pedagogiske opplegg vil barna få være med på undring, utforsking og læring. Bålfyring og utelunsj, fuglekassesnekring, innsanking av bær og sopp og bygging av naturlekeplass er en del av vårt friluftstilbud.

   

  I barnehagen serverer vi varmmat laget fra bunn to ganger i uken, og barna er gjerne med på matlagingen. Matavfall kaster vi i vår egen kompost, som senere brukes som gjødsel i vår kjøkkenhage. På denne måten blir barna kjent med livssyklusen, og hvordan man kan bruke naturens egne ressurser på en bærekraftig måte.

   

  Vi tilbyr også gratis svømmeopplæring/vanntilvenning for alle barn mellom 4 – 6 år.

   

  Les mer om hvordan vi jobber med barns rett til medvirkning, foreldresamarbeid, kosthold, språk og et trygt psykososialt barnehagemiljø i vår årsplan.

   

  Følg oss på Instagram Bjørkekollen barnehage

  Følg oss på Facebook Bjørkekollen barnehage 

   

  Kontakt oss

  Styrer: Ida Kulo
  E-post: bjorkekollen@gmail.com
  Telefon: 48080850
  Adresse: Strømbråtenveien 20, 1555 Son

   

  Hovedadministrasjonen: Heidi Skuterud
  E-post: kontor@lesteberg-gard.no
  Telefon: 48080855
  Adresse: Kroerveien 300, 1544 Vestby

Fotoalbumet
Dokumenter du kan laste ned