• Johnsrudhuset barnehage

  21/01/2024

  Vi er en liten barnehage på en avdeling med beliggenhet ved Wesselstua på Pepperstad i Vestby kommune. Vi har totalt 13 barnehageplasser til barn i alderen 1 – 6 år.


  I vår barnehage bruker vi barnehagens uteområde og nærmiljøet som lekearena. Årstidene gir endringer i naturen noe som bidrar til varierte lekemiljøer. Lek er barns primære arena for å utrykke seg selv og har en sentral plass i barnehagen vår. Leken gir glede, er lystbetont og gir mestringsfølelse og selvtillit, og det er derfor viktig at lekens egenverdi anerkjennes og blir gitt tid og rom til i barnehagen. De ansatte skal være gode rollemodeller og vise varme og omsorg. De skal være tilstedeværende i barnas lek, både som deltakere, veiledere og tilretteleggere.

   

  Vi ønsker å opparbeide naturglede, stimulere nysgjerrighet og bidra til motorisk utvikling hos barn. Dette gjør vi ved å sørge for ukentlige turer, lek og aktiviteter i naturen. Barnas frihet og selvstendighet i samspill med naturen vektlegges hos oss. Noe av det fineste med å være i naturen, er at den er tilpasset hvert enkelt barn og modningsnivå, og den har uendelige utforskningsmuligheter.

   

  Gjennom forskjellige pedagogiske opplegg vil barna få være med på undring, utforsking og læring. Bålfyring og utelunsj, fuglekassesnekring, innsanking av bær og sopp er en del av vårt friluftstilbud.

   

  I barnehagen serverer vi varmmat laget fra bunn minimum en gang i uken, og baker brød og rundstykker, en gang i blant. Barna hjelper gjerne til på kjøkkenet, der de blant annet lærer om foredling av ulike råvarer, teller mengder, skaper matglede og eierskap til maten som tilberedes og serveres.

   

  Vi tilbyr også gratis svømmeopplæring/vanntilvenning for alle barn mellom 4 – 6 år.

   

  Les mer om hvordan vi jobber med barns rett til medvirkning, foreldresamarbeid, kosthold, språk og et trygt psykososialt barnehagemiljø i vår årsplan.

   

  Følg oss på Instagram Johnsrudhuset barnehage

  Følg oss på Facebook Johnsrudhuset barnehage 

   

  Kontakt oss

  Styrer: Eline Svedjan
  E-post: sundbytoppen@gmail.com
  Telefon: 48080870
  Adresse: Garderveien 77, 1540 Vestby

   

  Hovedadministrasjonen: Heidi Skuterud
  E-post: kontor@lesteberg-gard.no
  Telefon: 48080855
  Adresse: Kroerveien 300, 1544 Vestby

Fotoalbumet