• Barnehagegården Vestby naturbarnehage

  03/03/2024

  Vi er en barnehage med landlig beliggenhet på Lesteberg gård, i Vestby kommune. Vi har totalt 99 barnehageplasser fordelt på tre avdelinger, pr. februar 2024 går det 44 barn i barnehagen.

   

  I vår barnehage bruker vi barnehagens uteområde og nærmiljøet som lekearena. Skogen er en del av vårt nærmiljø der barna får utfordret seg ut fra deres egne fysiske forutsetninger. Årstidene gir endringer i naturen noe som bidrar til varierte lekemiljøer. Lek er barns primære arena for å utrykke seg selv og har en sentral plass i barnehagen vår. Leken gir glede, er lystbetont og gir mestringsfølelse og selvtillit, og det er derfor viktig at lekens egenverdi anerkjennes og blir gitt tid og rom til i barnehagen. De ansatte skal være gode rollemodeller og vise varme og omsorg. De skal være tilstedeværende i barnas lek, både som deltakere, veiledere og tilretteleggere.

   

  Barnas frihet og selvstendighet i samspill med naturen vektlegges hos oss Vi ønsker å skape naturglede, stimulere nysgjerrighet og bidra til motorisk utvikling hos barn. Gjennom naturopplevelser får barna leke, lære utvikle kreativitet, fantasi og oppleve naturen i det daglige.. Naturen har verdi for barn som et sted for opplevelser, mestring og utforskning. Det styrker barnas helse og motoriske ferdigheter, samtidig som det hjelper dem å utvikle sosiale ferdigheter og evne til å samarbeide med andre.

   

  Gjennom forskjellige pedagogiske opplegg vil barna få være med på undring, utforsking og læring. Bålfyring og utelunsj, fuglekassesnekring, innsanking av bær og sopp og bygging av naturlekeplass er en del av vårt friluftstilbud.

   

  I barnehagen serverer vi varmmat laget fra bunnen en gang i uken, og barna er gjerne med på matlagingen. Matavfall kaster vi i vår egen kompost, som senere brukes som gjødsel i vår kjøkkenhage. På denne måten blir barna kjent med livssyklusen, og hvordan man kan bruke naturens egne ressurser på en bærekraftig måte.

   

  Vi tilbyr gratis svømmeopplæring/vanntilvenning for alle barn mellom 4 – 6 år.

  Les mer om hvordan vi jobber med barns rett til medvirkning, foreldresamarbeid, kosthold, språk og et trygt psykososialt barnehagemiljø i vår årsplan.

   

  Kontakt oss

  Styrer: Alice Pilvik
  E-post:
  barnehage@lesteberg-gard.no
  Telefon: 48 08 08 60 (Ikke SMS)
  Adresse: Kroerveien 300, 1544 Vestby

   

  Hovedadministrasjonen: Heidi Skuterud
  E-post:
  kontor@lesteberg-gard.no

  Telefon: 48 08 08 55
  Adresse: Kroerveien 300, 1544 Vestby

Fotoalbumet